Network Menu

SWEA San Diegos historia

Los Angeles avdelningen hade redan startat 1979 och 1980 följde avdelningen i Orange County. Anne-Marie Kocherga var med på SWEA Orange Countys allra första möte. Hon var då nyinflyttad till San Diego och ville skaffa sig en vänskapskrets, varför hon deltog på flera månadsmöten både i Los Angeles och Orange County. Anne-Marie kände för övrigt redan Agneta Nilsson sedan sin uppväxttid i Stockholm.

Genom Agneta fick Anne-Marie kontakt med Katta och Ulla Brown. Nu föddes idén att skapa avdelningen SWEA San Diego. De fyra (Agneta, Anne-Marie, Katta och Ulla) möttes på Hotel Del Coronado över en lunch för att planera hur detta skulle gå till. 15 svenskor samlades vid några tillfällen i början och SWEA San Diegos första styrelse formades i maj 1981. Det första mötet för medlemmar hölls sedan i House of Sweden i Balboa Park och Kerstin Waschewsky var SWEA San Diegos första betalande medlem.

 

Ordförande ……………. Birgitta White

Vice Ordförande ……… Britt Lundberg

Sekreterare …………… Ingrid Alverud

Kassör …………………. Ingrid Alverud

Medlemskap ………….. Elisabeth Pyle

Programledare ……….. Christina Rooth

Special event ………… Birgitta White

Publicity ………………. Ulla Brown

Hospitality ……………. Anne-Marie Kocherga

Vice sekreterare …….. Kerstin Bonde

I egenskap av “Publicity” i styrelsen, skrev Ulla SWEA San Diegos första nyhetbrev. Senare kom det att kallas SWEA Bladet och Barbro Helstrom var redaktör.

SWEA San Diegos första styrelse