Network Menu

Styrelsen 2018

För att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och idéer, skicka email till: sandiego(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

 

På årsmötet i februari 2018

 

Ordförande Britta Armstrong

Vice Ordförande Marianne Svedlund

Sekreterare Gunnel Schoenherr

Kassör Annika Carnes

Medlemsansvarig Malin Hörnkvist

Programgrupp Ulla Brown

Programgrupp Jenny Johnson

 

Programgrupp Susan Turney

Programgrupp Monica Ågårdh

 

Poster utanför styrelsen

SWEA Care Inga Liden

SWEA Professional Annica Backlund

SWEA Professional Cecilia Lindestam Arlehamn

 

Webbredaktör Alexandra Jönsson