Network Menu

December Nights i Balboa Park

Och så blev en julmarknad i år också!

Trots att vädrets makter inte riktigt var så gynnsamma som vi hade önskat, var besökarna många och vår försäljning riktigt god. Annica Backlund hade lagt ner ett oerhört arbete på att organisera det hela och tack vare detta och alla frivilliga som ställde upp, blev det, som alltid, en lyckad och trevlig julmarknad.

Vår julmarknad i Balboa Park är unik i sitt slag, eftersom den verkligen är tillgänglig för alla San Diego-bor
och därför sprider kännedom om svensk kultur på ett enastående fint sätt.

Visst är det mycket jobb och visst är man trött efteråt, men det uppvägs lätt av den gemenskap vi känner och av det positiva utbyte vi har med alla glada (och många återkommande) besökare.

Text: Katarina von Kantzow Cape, foto: Marie Johnson, Katarina von Kantzow Cape, Eva Trautwein, Maria Walker