Network Menu

Andra skandinaviska aktiviteter i södra Kalifornien

 

Open House at Little Viking in Temecula 

Svenska sjömanskyrkan i San Pedro/LA erbjuder förutom kyrklig service många andra aktiviteter.

California Lutheran University, Lucia-procession i december, Thousand Oaks

SWEA LAs julmarknad kommer i år att hållas den 2 december på Torrance Cultural Art Center.

SWEA Orange Countys julbasar den 18 november på Old World i Huntington Beach.