Network Menu

SWEA i ett nötskal

valnotter

SWEA, Swedish Womens Educational Association, är ett globalt nätverk med 7 500 svensktalande kvinnor i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den svenska industrin utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier till projekt med svensk anknytning för två miljoner kronor per år.
SWEA representeras på många platser i världen och spelar en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

 

SWEA in the brief
SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc., is a global non-profit organization for Swedish speaking women who live or have lived abroad. We gather to enjoy our Swedish language, background and culture. SWEA is both a meeting point and a safety net with links all over the world, making life abroad easier, providing support when arriving in a new place or when returning to the home land.

SWEA’s objective
is to protect the Swedish language, support and inform about our culture and traditions. Also SWEA will act as an intermediary in supplying personal and professional contacts and establish a network for its members throughout the world.

SWEA supports
education through scholarships and various projects with a Swedish connection.

Today SWEA has approximately 7 500 members in 73 local chapters in 33 countries on five continents.

The organization was started by Agneta Nilsson in Los Angeles in 1979.
Princess Christina, Mrs. Magnuson, is Honorary President.
President since 2012: Margaret Sikkens Ahlquist