Network Menu

Sveriges Riksdagsval

Vi som bor utomlands och vill rösta i riksdagsvalet den 9 september måste själva se till att vi finns kvar i röstlängden. Rösträtten behålls automatiskt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter måste du vart tionde år fylla i en blankett och skicka den till Skatteverket.

Information om röstlängd för utvandrad