Network Menu

Årsmöte

Välkommen till SWEA San Diegos årsmöte den 27 februari klockan 18:30 i Hall of Nations, Balboa Park.

Det bjuds på soppa / bröd / ost / dryck samt semla till kaffet. I år är det gratis att deltaga men du måste anmäla dig.

Senaste anmälningsdagen är måndagen den 23 februari.

Föregående års mötesprotokoll, årsrapport, finansiell rapport plus budget kommer att presenteras på årsmötet.

Kallelse till årsmötet samt dagordning skickas ut separat.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften på $55 innan mötet så att du kan rösta.

Om ni vill beställa extra semlor vad god att e-maila Monica Å. För email adress se utskickat email eller medlemsförteckningen. Kostnaden för semlorna är $4:50. Semlorna bakas av Swedish Royal Bakery i Poway.

Ta med exakta pengar och bunke för att frakta semlorna i till årsmötet.

Alla är mycket välkomna.

Vi hoppas vi ses där.

Styrelsen