Network Menu

Tack Mikaela!

Styrelsen tackar Mikaela Svanberg-Åkesson, vår avgående Redaktör för SWEA Bladet

Mikaela har under 8 år (2008, 2009, 2012-2017) skapat vårt fina elektroniska SWEA Blad tillsammans med redaktionen. Medlemmar av redaktionen har varit: Ulla Svanberg Brown, Katarina von Kanzow Cape och Britt Sieger. Att skapa medlemstidningen tar ganska mycket tid till anspråk. Det är mycket som ska koordineras och justeras för att utseendet ska bli lättläst och att sidorna ska se fina ut. Därför är det en stor hjälp att ha tillgång till alla medarbetarna på redaktionen, vilka har bistått med att förse tidningen med text material och foton mm. Stort tack även till alla i redaktionen!

Mikaelas sista nummer av tidningen är den från 2 Maj 2017 och den finns fortfarande kvar på vår hemsida att laddas ner.

Styrelsen önskar Mikaela allt gott med andra uppdrag.

Marie Grönros, Webbredaktör