San Diego

SWEA San Diego

Välkommen till SWEA San Diego!

Vi är en förening för svensktalande kvinnor som bor i San Diego med omnejd.

Vårt syfte är att vara ett nätverk för kvinnor som har en koppling till Sverige, men också att sprida kunskap om svensk kultur och det svenska språket.

 

Varma hälsningar

Styrelsen i SWEA San Diego

Om oss

Vår historia

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.

SWEA finns i ett 30-tal länder med ett 70-tal avdelningar.

Våra värdeord

Lokalt stöd Världsvid vänskap Global kompetens

Om SWEA San Diego
Om swea sandiego
SWEA SAN Diego startade 1981 efter Los Angeles och Orange county. 15 svenskor i San Diego samlades och beslöt att bilda en ny SWEA-avdelning  och SWEA San Diegos första styrelse formades i maj 1981. Det första mötet för medlemmar hölls sedan i House of Sweden i Balboa Park och Kerstin Waschewsky var SWEA San Diegos första betalande medlem.

Under året träffas vi vid flera olika tillfällen; allt från bokklubbar och after work till föreläsningar. Varje år organiserar vi även en vårmiddag och en kräftskiva. SWEA San Diego har i över 30 år deltagit i December Nights, San Diegos största julmarknad som äger rum i Balboa Park i början på december varje år.

Swea – ett unikt nätverk

SWEA San Diego delar varje år ut stipendier till studenter från SDSU och UCSD som väljer att studera vid ett svenskt universitet och donerar även en stor del från våra fundraisers till välgörande ändamål i San Diego-området. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

Välkommen till SWEA San Diego!

Kommande aktiviteter


Följ SWEA San Diego på Social media!