Network Menu

Styrelsen 2017

Styrelsen 2017

För att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och idéer, maila till sandiego(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

IMG_8934

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Britta Armstrong

Vice Ordförande Marianne Svedlund

Sekreterare Gunnel Schoenherr

Kassör Annika Carnes

Medlemsansvarig Malin Hörnkvist

Programgrupp
Ulla Brown

Programgrupp
Jenny Johnson

Programgrupp
Nastaran Parvizi

Programgrupp Monica Ågårdh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster utanför styrelsen

SWEA-Bladet redaktör
Vakant

Medarbetare SWEA-Bladet
Ulla Brown
Katarina von Kantzow-Cape
Britt Sieger

Webbredaktör
Marie Grönros