Network Menu

Andra skandinaviska aktiviteter i södra Kalifornien

California Lutheran University, Thousand Oaks, Exhibit featuring alumni art from 50 years, October 16 – January 8

Open House at Little Viking in Temecula Little Viking Open House(1)

Svenska sjömanskyrkan i San Pedro/LA erbjuder förutom kyrklig service många andra aktiviteter.

California Lutheran University, Lucia-procession, Thousand Oaks

SWEA LAs julmarknad kommer iår att hållas den 7 december på Los Angles Theater i Downtown.

SWEA Orange Countys julbasar den 23 november på Old World i Huntington Beach.